Alapadataink

Alapadatok
Székhely
Ügyfélszolgálat
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési cím
1395 Budapest, Pf.: 415.
Szerveződési elv, tagsági kör
 nyílt, országos nyugdíjpénztár
Bírósági bejegyzés
Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60.416/2012.
(2012.június 18.)
Felügyeleti engedély
H-EN-IV-1004/2012. (2012. május 4.)
Adószámunk
20426334-1-41
Bankszámlaszám tagdíjfizetéshez
10918001-00000003-09730000
IBAN UniCredit Bank Zrt. bankszámlaszám
tagdíjfizetéshez
HU55 10918001-00000003-09730000
Swift kód
BACXHUHB
Bankszámlaszám működési célú támogatáshoz
10918001-00000003-09730086
IBAN UniCredit Bank Zrt. bankszámlaszám működési
célú támogatáshoz
 HU61 10918001-00000003-09730086
Swift kód
BACXHUHB

Telefonszám

(helyi tarifával hívható ügyfélszolgálati

számunk)

+36 1 999 9696
Honlap
www.horizontpenztar.hu
Ügyfélszolgálatunk email címe
kapcsolat@horizontpenztar.hu