• Ügyfélportál

Nyugdíjszolgáltatások

A nyugdíjkorhatárt betöltött Pénztártagok járadékszolgáltatást vehetnek igénybe. 
A Pénztár a saját járadékszolgáltatási tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye birtokában kezdte meg.

+ -

Pénztári járadék

A pénztári járadék havi összege a tag egyéni járadékszolgáltatási számlája egyenlegének és a tagnak a járadék meghatározásakor hónapokban kifejezett hátralévő várható élettartam hányadosaként számított összeg, mely évente aktuáriusi módszerrel újraszámításra kerül.

+ - 

Mikor veheti igénybe a járadékszolgáltatást? 

A nyugdíjkorhatár elérésekor vagy azt követően, vagy ha öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.

+ -

A nyugdíjkorhatár betöltése

Az az életkor, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeként meghatároz (jelenleg születési dátumtól függően 62- 65 év)‏

Öregségi nyugdíjkorhatár: 
1952. január 1-je előtt születettek esetén, a betöltött 62. életév
1952-ben születettek esetén, a 62. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek esetén, a betöltött 63. életév
1954-ben születettek esetén, a 63. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek esetén, a betöltött 64. életév
1956-ban születettek esetén, a 64. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek esetén, a betöltött 65. életév. 
 

A nyugdíjkorhatár betöltésének (Mpt. 4. § (2) bekezd. b) pont) minősül, ha a Pénztártag 

  • öregségi nyugdíjban részesül
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül
  • növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül 

 A pénztári járadékszolgáltatást nyomtatványunk segítségével igényelheti.

Az igénylés és mellékletei hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül a Pénztár könyvelt postai küldemény útján tájékoztatja a pénztártagot az aktuális egyéni számlaegyenleg alapján előzetesen kiszámolt, a Pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékéről.
Fontos! A tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül a Pénztár felé írásban kell nyilatkozni, hogy a járadékszolgáltatást a tag a nyugdíjszolgáltatás mértékének ismeretében igénybe kívánja-e venni. Ha a tag nem nyilatkozik, vagy nem határidőben nyilatkozik, úgy továbbra is a Pénztár tagja marad, járadékszolgáltatás folyósítása részére nem történik.
A járadékszolgáltatás igénybe vétele esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg, valamint a tag nem élhet a TB nyugdíjrendszerbe való visszalépési lehetőséggel. 

Segítségre van szüksége?
Kérjük, adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
Még 500 karaktert írhat

* Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (’Pénztár’) nevem, elektronikus levelezési címem és/vagy telefonszámom a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1395 Budapest, Pf. 415) vagy a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címre küldött levél útján.

* Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (’Pénztár’) nevem, elektronikus levelezési címem és/vagy telefonszámom a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1395 Budapest, Pf. 415) vagy a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címre küldött levél útján.

*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Köszönjük!

Üzenetét továbbítottuk az ügyfélszolgálat felé, az üzenetről szóló visszaigazolást elküldtük az Ön által megadott emailcímre.