Nyugdíjszolgáltatás

Járadékszolgáltatás a nyugdíjas évekre

A nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok járadékszolgáltatást vehetnek igénybe pénztárunktól. A piacon egyedülállóan saját járadékszolgáltatási tevékenységét folytattunk a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye birtokában.

A pénztári járadék havi összege a tag egyéni járadékszolgáltatási számlája egyenlegének és a tagnak a járadék meghatározásakor hónapokban kifejezett hátralévő várható élettartam hányadosaként számított összeg, mely évente aktuáriusi módszerrel újraszámításra kerül.
A járadék igénylése
Nyomtatványunk segítségével igényelheted a pénztártól kapható járadék kiszámítását, majd a tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül írásban kell nyilatkoznod, hogy a járadékszolgáltatást -annak mértéke ismeretében - igénybe kívánod-e venni.

Ha nem, vagy nem határidőben nyilatkozol, úgy továbbra is a pénztár tagja maradsz, de járadékszolgáltatás folyósítása részedre nem történik.

A járadékszolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg, valamint a későbbiekben már nem élhetsz a TB nyugdíjrendszerbe való visszalépési lehetőséggel.
Öregségi nyugdíjkorhatár fogalma
Az az életkor, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeként meghatároz (jelenleg születési dátumtól függően 62- 65 év)‏.

1952. január 1-je előtt születettek esetén, a betöltött 62. életév
1952-ben születettek esetén, a 62. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek esetén, a betöltött 63. életév
1954-ben születettek esetén, a 63. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek esetén, a betöltött 64. életév
1956-ban születettek esetén, a 64. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek esetén, a betöltött 65. életév.