Gyakori kérdések

A fontosabb kérdések és válaszok


Miért kell támogatást is fizetni?

A jogszabály indokolatlanul alacsony mértéket szabott meg a tagdíjakból történő működési elvonásra, amelyből a pénztár nem tartható fent. Így a pénztár a számlavezetési költségek fedezésére működési támogatás befizetését kéri tagjaiból.

A befizetett éves díjat például az informatikai költségekre, a felügyeleti díjra, a számlavezetési költségekre finanszírozására használja fel.

Nemfizetés következménye: Ha tagok nem járulnak hozzá számlájuk vezetési költségeihez, a pénztár feléli tartalékait, és végelszámolással megszűnhet.


Mi történik az önkéntesen teljesített tagdíjbefizetésekkel, hogyha mégis visszakerülök a TB-be?

Az önkéntesen teljesített tagdíj, az egyéni számlaegyenleg hozamgarantált tőke feletti összege, azaz a reálhozam, valamint a tagság során befizetett tagdíj-kiegészítés összege a TB nyugdíjrendszerbe való visszalépéskor felvehető, így azok az Ön számára nem vesznek el.


Milyen szabályok vonatkoznak a magánnyugdíjpénztári tagokra nyugdíjba vonuláskor?

Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztári tag, a biztosítotti jogviszonyának 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakára a TB-től nyugellátásának 75%-ára lesz jogosult, az ezt követő időszakot illetően pedig 100%-ra.

A nyugdíjkorhatár betöltésekor magánnyugdíjpénztári megtakarításait járadékra válthatja, amelyet a pénztár vagy más nyugdíjjáradék szolgáltató (Biztosító) szolgáltat majd Önnek az egyéni számláján összegyűjtött vagyona alapján.

Ha a pénztári nyugdíjszolgáltatás összege nem felel meg az Ön számára akkor dönthet úgy, hogy visszalép a TB nyugdíjrendszerbe. Ebben az esetben az egyéni számlaegyenlege hozamgarantált tőke összege feletti összegét, a pénztártagságának ideje alatt önkéntes alapon befizetett tagdíj és a tagdíj-kiegészítés összegét felveheti és 100%-os TB nyugellátásban részesül.  

bankkártyás befizetés ügyintézés