Visszaélés bejelentés

A Horizont Magánnyugdíjpénztár a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztv.) alapján belső visszaélés-bejelentésre vonatkozó rendszert működtet.


Mit NEM lehet bejelenteni?

A Horizont Magánnyugdíjpénztárral pénztártagsági jogviszonnyal rendelkező személyek pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát. Ezen panaszbejelentésekre a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 77/C §-ának rendelkezései irányadóak.

Tovább a panaszbejelentésre>>


Mit lehet bejelenteni?

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.


Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdése alapján bejelentést tehet:

- a Horizont Magánnyugdíjpénztár által foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek a Horizont Magánnyugdíjpénztárnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

- a Horizont Magánnyugdíjpénztárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Horizont Magánnyugdíjpénztárral szerződéses kapcsolatban áll,

- Horizont Magánnyugdíjpénztár ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

- a Horizont Magánnyugdíjpénztárral szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

- a Horizont Magánnyugdíjpénztárnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- a Horizont Magánnyugdíjpénztárral nem pénztártagsági jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

- az a személy, akinek (nem pénztártagsági) jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Horizont Magánnyugdíjpénztárral megszűnt.


A Pénztár a bejelentéseket a visszaelesbejelentes@horizontpenztar.hu e-mail címen fogadja.