Befektetési portfólióink teljesítménye

A befektetési portfóliók teljesítménye

Tempo -

növekedési portfólió

Ritmo - kiegyensúlyozott portfólió

Piano -

klasszikus portfólió

A portfolió kockázati besorolása

magas

közepes

alacsony

Nettó hozamráta (2023)

22,76%

23,69%

19,43%

Referencia hozamráta (2023)

23,42%

24,19%

19,07%

10 éves átlagos hozamráta (2014-2023)*

7,11%

5,66%

3,54%

Vagyon záró piaci értéke (2023.12.31) (ezer Ft)

99 324 481

72 748 473

16 959 987

Tízéves vagyonnövekedési mutató*

7,03%

5,53%

3,71%

Magyarázat a mutatókhoz


Bruttó hozamráta 2022: A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2022: A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

Referencia hozamráta 2022: A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze.

Átlagos 10 éves nettó hozamráta (2013-2022): Az elmúlt 10 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves referencia-hozamráta (2013-2022): Az elmúlt 10 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.

Vagyonnövekedési mutató: A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. A mutató számításánál a pénztárak az átlagos 10 éves hozamráta kiszámításához használt éves nettó hozamrátákat vették alapul. Az átlagos 10 éves hozamrátával ellentétben figyelembe veszi, hogy az egyes hozamrátákat mekkora nagyságú vagyonon érte el a tag az elmúlt 10 évben.

Reálhozam ráta: Az éves, a 10 éves átlagos (december/december) inflációs adatok felhasználásával képet kaphatnak a tagok, hogy az adott időszakban a pénztári befektetések nettó hozamrátái meghaladták-e az infláció mértékét.

Amennyiben a pénztár átlagos 10 éves nettó hozamrátája például 8,2%, akkor a reálhozam ráta 1,082/1,0322=1,0482, azaz 4,82% ((1,0482*100)-100=4,82). Ez a példában azt jelenti, hogy átlagosan az elmúlt tízéves időszak minden évében a pénztár nettó hozamrátája több mint 4,82 százalékponttal nagyobb volt az inflációnál, tehát a pénztári befektetés vásárlóértéke évente átlagosan ennyivel növekedett.


kép