Panaszbejelentés

Pénztártagjaink elégedettsége fontos számunkra

Pénztártagjaink elégedettsége fontos számunkra, így tagjaink érdekeit, észrevételeit, valamint kifogásait is szem előtt tartva folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink és ügyfélkiszolgálásunk színvonalát.

MNB Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.

A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.

A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.

A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben>>
MNB által készített – pénzügyi panaszokra vonatkozó – Pénzügyi Navigátor Füzet>>


Panaszbejelentés

Amennyiben panaszt kívánsz bejelenteni a pénztár valamelyik szolgáltatása vagy tevékenysége miatt, megteheted a pénztári nyomtatvány kitöltésével vagy a Magyar Nemzeti Bank által rendszeresített formanyomtatvány segítségével is.

Bejelentésed megteheted személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, vagy megküldheted postán, elektronikus levélben, illetve közölheted telefonon az alábbi táblázatban ismertetett elérhetőségeken.


Amennyiben azonnali megoldást nem tudunk nyújtani, vagy a bejelentett ügy rendezése számodra nem kielégítő, úgy ügyfélkapcsolati munkatársaink rögzítik panaszod és átadják a panaszkezelés részére, aki haladéktalanul megkezdi ügyed kivizsgálását.
Kérjük, hogy a tagi azonosítód a bejelentés során add meg, továbbá jelezz számunkra minden fontos körülményt. (A tagsági jogviszonyod azonosítása nélkül kizárólag általános tájékoztatást tudunk nyújtani, a tagságoddal vagy az egyéni számláddal kapcsolatos részleteket, tranzakciókat, folyamatokat nem tudjuk ellenőrizni és felülvizsgálni.)
A panaszokat jellegük szerint nyilvántartásba vesszük, kivizsgáljuk, majd indokolással ellátott álláspontunkat tartalmazó válaszlevelünket indokolatlan késedelem nélkül mielőbb, de a panasz kézhezvételétől legfeljebb harminc napon belül postai úton megküldjük. A panasz kivizsgálás idejére szíves türelmedet kérjük.
Ha a panasz kivizsgálásához szükségessé válik, valamilyen további adat vagy körülmény pontosítása , úgy felvesszük Veled a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben.
Minden esetben az a célunk, hogy elégedett legyél szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel is, ezért a kivizsgálás alatt a panaszban közölt és az általunk ismert körülményeket, a jogszabályi előírásokat és az Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve alakítjuk ki álláspontunkat.
Ha panaszod megalapozott vagy részben megalapozott volt, akkor a Pénztár a válaszlevél kiküldése mellett intézkedik az észlelt probléma elhárításáról, hiba javításáról, a hiányosság korrekciójáról vagy a szükséges intézkedések pótlásáról.
Ha panaszod alaptalannak bizonyul, a válaszlevélben részletesen tájékoztatunk kivizsgálásunk eredményéről, valamint arról is, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.
A pénztártagságodhoz kapcsolódó ügy esetén (a tagsági jogviszony létesítése, befizetés teljesítése és jóváírás, szolgáltatás igénybevétele stb.) jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., levélcíme: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu, telefonszáma: +36 80 203 776) fordulhatsz.
A Pénztár által adott tájékoztatásra, egyeztetésekre vonatkozó panaszoddal kapcsolatban vagy ha a panasz megválaszolására rendelkezésre álló 30 napos határidő eredménytelenül telne el, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetsz a Magyar Nemzeti Banknál (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., levélcíme: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777, telefonszáma: +36 80 203 776, e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

Elérhetőségek
Személyesen

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony 5. emelet

Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Ha a szombat munkanapra esik a nyitvatartási idő: 10:00-16:00
Postai úton
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
1395 Budapest, Pf.: 415.
Telefonon
+36 1 999 9696
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00