• Ügyfélportál

Befektetési portfóliók

Ön élethelyzetéhez, a nyugdíjkorhatárig hátralévő időhöz, hozamelvárásaihoz és kockázatvállalási hajlandóságához illeszkedően választhat a különböző kockázati szintű befektetési lehetőségek közül. 

 

A pénztári befektetési portfóliók hozama
   Tempo - növekedési portfólió Ritmo - kiegyensúlyozott portfólió Piano - klasszikus portfólió
A portfolió kockázati besorolása magas közepes alacsony
Nettó hozamráta (2016) 10,19% 8,52% 3,46%
Referencia hozamráta (2016) 9,60% 7,78% 2,99%
10 éves átlagos hozamráta (2007-2016)* 6,05% 6,47% 5,28%
10 éves átlagos referenciahozam (2007-2016) 5,58% 6,98% 5,61%
Vagyon záró piaci értéke (2016.12.31) (ezer Ft)     93 760 462 41 691 933 12 381 770    
Tízéves vagyonnövekedési mutató* 7,65% 7,68% 5,23%

Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 3,22% (az átlagos 10 éves hozamrátákkal azonos módon).
A 2016. évi december/december infláció: 1,80%.

* a 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

+-

 Magyarázat a mutatókhoz

Bruttó hozamráta 2016
A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja
Nettó hozamráta 2016
A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.
Referencia hozamráta 2016
A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze.
Átlagos 10 éves nettó hozamráta (2007-2016) 
Az elmúlt 10 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.
Átlagos 10 éves referencia-hozamráta (2007-2016) 
Az elmúlt 10 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.
Vagyonnövekedési mutató
A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. A mutató számításánál a pénztárak az átlagos 10 éves hozamráta kiszámításához használt éves nettó hozamrátákat vették alapul. Az átlagos 10 éves hozamrátával ellentétben figyelembe veszi, hogy az egyes hozamrátákat mekkora nagyságú vagyonon érte el a tag az elmúlt 10 évben.  
Reálhozam ráta
Az éves, a 10 éves átlagos (december/december) inflációs adatok felhasználásával képet kaphatnak a tagok, hogy az adott időszakban a pénztári befektetések nettó hozamrátái meghaladták-e az infláció mértékét.
Amennyiben a pénztár átlagos 10 éves nettó hozamrátája például 8,2%, akkor a reálhozam ráta
1,082/1,0322=1,0482, azaz 4,82% ((1,0482*100)-100=4,82). Ez a példában azt jelenti, hogy átlagosan az elmúlt tízéves időszak minden évében a pénztár nettó hozamrátája több mint 4,82 százalékponttal nagyobb volt az inflációnál, tehát a pénztári befektetés vásárlóértéke évente átlagosan ennyivel növekedett.


Érdemes választani, mert:

  • eltérő befektetésekre van szükség 30 évesen, mint 50 évesen
  • egyéni életpályájának és kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően megválaszthatja, hogy Ön melyik portfólió hozamából kíván részesülni
  • élethelyzetének megváltozása esetén lehetősége nyílik portfóliót váltani.


 

+ - 

 Választható portfólióink

Piano - Klasszikus portfólió  

Kiknek ajánljuk?  

A portfólió azok számára jelent ideális befektetési lehetőséget, akiknek 5 évnél rövidebb megtakarítási időszak áll rendelkezésükre, és mérsékelt kockázatú befektetések mellett kívánnak inflációt meghaladó hozamot elérni. 

A portfólió célja  

A portfólió elsődleges célja a felhalmozott vagyon értékének megőrzése, valamint megfelelő likviditás biztosítása. A Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót alakított ki a Pénztár, amely éven belüli lejáratú magyar állampapírokból, kötvényekből, jelzáloglevelekből, illetve bankbetétekből áll. A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 5 %-át nem haladhatja meg.

Piano - klasszikus portfólió
Eszközösszetétel Referencia-index Célérték Limit
Minimum Maximum
Pénzforgalmi számla, befektetési számla     0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek RMAX 57% 43% 71%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 5% 0% 10%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5% 0% 20%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények MAX 25% 10% 40%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5% 0% 20%
Részvények MSCI World 3% 0% 5%

A portfólió kockázati besorolása alacsony szintű. 

 

Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió  

Kiknek ajánljuk?  

A portfóliót azon Pénztártagjainknak ajánljuk, akik hajlandóak mérsékelt kockázatot vállalni a kiegyensúlyozott növekedés érdekében. 

A portfólió célja  

A portfólió célja mérsékelt kockázatvállalás mellett, vegyes eszközösszetételű befektetési portfólióval, közép távon, a kötvénybefektetéseket meghaladó hozam elérése. A portfóliót azon Pénztártagoknak ajánljuk, akik még 5-15 év felhalmozási időszakkal rendelkeznek nyugdíjba vonulásukig. A Kiegyensúlyozott portfólió befektetései nagyrészt hazai állampapírokból, kötvényekből, jelzáloglevelekből, valamint pénzpiaci eszközökből állnak. A portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 10%-át nem haladhatják meg. Olyan befektetési eszközök alkalmazása a cél, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. 

Ritmo - kiegyensúlyozott portfólió
Eszközösszetétel Referencia-index Célérték Limit
Minimum Maximum
Pénzforgalmi számla, befektetési számla     0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek RMAX 5% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 15%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények MAX 65% 50% 80%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 15%
Részvények Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 4% S&P500 + 3% FTSE EUROTOP 100 7% 0% 15%
Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési jegyek BUX 6% 0% 15%
Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési jegyek CECEEUR 4% 0% 15%
Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei MSCI Emerging 5% 0% 15%
Alternatív befektetések Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei, Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, Kockázati tőkealapjegyek, Árupiaci befektetési jegyek RMAX 8% 0% 15%

A portfólió kockázati besorolása közepes szintű.

 

Tempo – Növekedési portfólió  

Kiknek ajánljuk?  

Azok számára ajánljuk ezt a portfóliót, akik elfogadják a magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, illetve akik nem járatosak a befektetésekben, ezért megtakarításuk kezelését – az elmúlt években már bizonyított – befektetési szakemberekre bízzák. 

A portfólió célja  

A Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozamkockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 20%-át nem haladhatja meg. 

Tempo - növekedési portfólió
Eszközösszetétel Referencia-index Célérték Limit
Minimum Maximum
Pénzforgalmi számla, befektetési számla     0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek RMAX 0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 15%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények MAX 46% 32% 60%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 15%
Részvények Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 7% S&P500 + 5% FTSE EUROTOP 100 12% 0% 25%
Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési jegyek BUX 12% 0% 25%
Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési jegyek CECEEUR 8% 0% 20%
Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei MSCI Emerging 10% 0% 25%
Alternatív befektetések Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei, Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, Származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei, Kockázati tőkealapjegyek, Árupiaci befektetési jegyek RMAX 12% 0% 25%

A portfólió kockázati besorolása magas szintű. 

 

Az egyes befektetési portfóliókra vonatkozó részleteket a Pénztár Befektetési Politikája tartalmazza.

 

+ -

Hogyan válthat a portfoliók között?

Portfólióválasztásra az új belépőknek a belépéskor, Pénztártagjainknak pedig az előző portfólióváltásuktól számított legalább 6 hónap elteltével van lehetőségük.

  • Kérjük, mérlegelje, hogy Ön mekkora pénzügyi kockázatot hajlandó vállalni!
  • Vegye számításba, hogy várhatóan mikor fog nyugdíjba menni!
  • Ne hozzon rövid távú eredmények, tapasztalatok alapján rövid időre szóló döntéseket egy olyan hosszú távú megtakarítás esetében, mint amilyen nyugdíjpénztári tőkéje!
  • Ha Ön kockázatkerülő, és ezért hajlandó lemondani a hosszú távon magasabb, de esetleg időnként jelentősen ingadozó hozamról, és a kiegyensúlyozottabb teljesítményt részesíti előnyben, válasszon alacsony kockázatú portfóliót!
  • Ha nem aggódik a rövid távú piaci ingadozások miatt, valamint hosszú távon tervezi és ítéli meg a portfólió teljesítményét, akkor válassza a magasabb kockázattal járó, de hosszabb távon magasabb hozamot ígérő portfóliónkat!

A portfóliók közötti választási lehetőséggel nem élő Pénztártagjaink megtakarítását a Pénztár a magánnyugdíjpénztári törvénynek megfelelően az alábbiak szerint automatikusan sorolja be aszerint, hogy a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő:
kevesebb mint 5 év -> Klasszikus portfólióba
5-15 év között van  -> Kiegyensúlyozott portfólióba
15 évnél több          -> Növekedési portfólióba

A befektetési portfólió választására szolgáló adatlap letölthető.

 

        Portfólióválasztási adatlap

 

A portfólióváltás költsége az egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, maximum 2 000 Ft.
A választható portfóliós rendszer működésére vonatkozó részletes szabályokat a Pénztár Választható Portfólió Szabályzata tartalmazza. 

       Választható befektetési portfólió Szabályzat


       Bektetési politika


 

Segítségre van szüksége?
Kérjük, adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
Még 200 karaktert írhat

*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Köszönjük!

Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.