• Ügyfélportál

Befektetési portfóliók

Ön élethelyzetéhez, a nyugdíjkorhatárig hátralévő időhöz, hozamelvárásaihoz és kockázatvállalási hajlandóságához illeszkedően választhat a különböző kockázati szintű befektetési lehetőségek közül. 

 

A pénztári befektetési portfóliók hozama
   Tempo - növekedési portfólió Ritmo - kiegyensúlyozott portfólió Piano - klasszikus portfólió
A portfolió kockázati besorolása magas közepes alacsony
Nettó hozamráta (2017) 11,56% 8,76% 2,95%
Referencia hozamráta (2017) 10,41% 7,90% 2,59%
10 éves átlagos hozamráta (2008-2017)* 6,64% 6,79% 5,01%
10 éves átlagos referenciahozam (2008-2017) 6,04% 7,20% 5,30%
Vagyon záró piaci értéke (2017.12.31) (ezer Ft)    100 454 840 48 082 772 11 582 793    
Tízéves vagyonnövekedési mutató* 8,43% 7,93% 4,82%

Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 2,70% (az átlagos 10 éves hozamrátákkal azonos módon). A 2017. évi december/december infláció: 2,1%

* a 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

+-

 Magyarázat a mutatókhoz

Bruttó hozamráta 2017
A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja
Nettó hozamráta 2017
A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.
Referencia hozamráta 2017
A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze.
Átlagos 10 éves nettó hozamráta (2008-2017) 
Az elmúlt 10 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.
Átlagos 10 éves referencia-hozamráta (2008-2017) 
Az elmúlt 10 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.
Vagyonnövekedési mutató
A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. A mutató számításánál a pénztárak az átlagos 10 éves hozamráta kiszámításához használt éves nettó hozamrátákat vették alapul. Az átlagos 10 éves hozamrátával ellentétben figyelembe veszi, hogy az egyes hozamrátákat mekkora nagyságú vagyonon érte el a tag az elmúlt 10 évben.  
Reálhozam ráta
Az éves, a 10 éves átlagos (december/december) inflációs adatok felhasználásával képet kaphatnak a tagok, hogy az adott időszakban a pénztári befektetések nettó hozamrátái meghaladták-e az infláció mértékét.
Amennyiben a pénztár átlagos 10 éves nettó hozamrátája például 8,2%, akkor a reálhozam ráta
1,082/1,0322=1,0482, azaz 4,82% ((1,0482*100)-100=4,82). Ez a példában azt jelenti, hogy átlagosan az elmúlt tízéves időszak minden évében a pénztár nettó hozamrátája több mint 4,82 százalékponttal nagyobb volt az inflációnál, tehát a pénztári befektetés vásárlóértéke évente átlagosan ennyivel növekedett.


Érdemes választani, mert:

  • eltérő befektetésekre van szükség 30 évesen, mint 50 évesen
  • egyéni életpályájának és kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően megválaszthatja, hogy Ön melyik portfólió hozamából kíván részesülni
  • élethelyzetének megváltozása esetén lehetősége nyílik portfóliót váltani.


 

+ - 

 Választható portfólióink

Piano - Klasszikus portfólió  
A portfólió kockázati besorolása alacsony szintű. 

Kiknek ajánljuk?  

A portfólió azok számára jelent ideális befektetési lehetőséget, akiknek 5 évnél rövidebb megtakarítási időszak áll rendelkezésükre, és mérsékelt kockázatú befektetések mellett kívánnak inflációt meghaladó hozamot elérni. 

A portfólió célja  

A portfólió elsődleges célja a felhalmozott vagyon értékének megőrzése, valamint megfelelő likviditás biztosítása. A Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót alakított ki a Pénztár, amely magyar állampapírokból, kötvényekből, jelzáloglevelekből, illetve bankbetétekből áll. A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 8 %-át nem haladhatja meg.

Piano - klasszikus portfólió
Eszközösszetétel Célérték Limit
Minimum Maximum
Pénzforgalmi számla, befektetési számla   0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek 64% 0% 100%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 20%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények 30% 0% 100%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5% 0% 20%
Részvények, vagy ilyen típusú befektetéseket tartalmazó befektetési alapok befektetési jegyei 6% 0% 8%
Referencia-portfólió Kötvények    Részvények   
  Éven belüli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Éven túli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Fejlett piaci részvények

Magyar részvények

Referenciaindex RMAX Index MAX Index MSCI World Index BUX Index
Célérték 64,0% 30,0% 4,0% 2,0%

 

 

 

 

 

 

Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió  
A portfólió kockázati besorolása közepes szintű.

Kiknek ajánljuk?  

A portfóliót azon Pénztártagjainknak ajánljuk, akik hajlandóak mérsékelt kockázatot vállalni a kiegyensúlyozott növekedés érdekében. 

A portfólió célja  

A portfólió célja mérsékelt kockázatvállalás mellett, vegyes eszközösszetételű befektetési portfólióval, közép távon, a kötvénybefektetéseket meghaladó hozam elérése. A portfóliót azon Pénztártagoknak ajánljuk, akik még 5-15 év felhalmozási időszakkal rendelkeznek nyugdíjba vonulásukig. A Kiegyensúlyozott portfólió befektetései nagyrészt hazai állampapírokból, kötvényekből, jelzáloglevelekből, valamint pénzpiaci eszközökből állnak. A portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 10%-át nem haladhatják meg. Olyan befektetési eszközök alkalmazása a cél, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. 

Ritmo - kiegyensúlyozott portfólió
Eszközösszetétel Célérték Limit
Minimum Maximum
Pénzforgalmi számla, befektetési számla   0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek 5% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 15%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények 60% 45% 75%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5% 0% 15%
Részvények Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 7% 0% 15%
Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 6% 0% 15%
Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 4% 0% 15%
Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 5% 0% 15%
Alternatív befektetések Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei, Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, Árupiaci befektetési jegyek
Kockázati tőkealapjegyek és egyéb alternatív befektetési stratégiát megvalósító befektetési alapok befektetési jegyei (kivéve származtatott ügyletekbe fektető alapok befektetési jegyei) 
8% 0% 15%
Eszközösszetétel     Célérték Referenciaindex
Pénzforgalmi számla, befektetési számla 0%  
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek 5% RMAX Index
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények 60% MAX Index
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5%
Részvények Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 7% MSCI World Index
Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 6% BUX Index
Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 4% CECE Index
Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 5% MSCI Emerging Index
Alternatív befektetések Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei, Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, Árupiaci befektetési jegyek , Kockázati tőkealapjegyek és egyéb alternatív befektetési stratégiát megvalósító befektetési alapok befektetési jegyei (kivéve származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei)  8% RMAX Index

 

Tempo – Növekedési portfólió  
A portfólió kockázati besorolása magas szintű. 

Kiknek ajánljuk?  

Azok számára ajánljuk ezt a portfóliót, akik elfogadják a magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, illetve akik nem járatosak a befektetésekben, ezért megtakarításuk kezelését – az elmúlt években már bizonyított – befektetési szakemberekre bízzák. 

A portfólió célja  

A Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozamkockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 20 %-át nem haladhatja meg. A portfólió az Alternatív befektetések célsúlyának legalább 50%-át ingatlanba befektető befektetési alapok jegyeiben helyezi el. 

Tempo - növekedési portfólió
Eszközösszetétel Célérték Limit
Minimum Maximum
Pénzforgalmi számla, befektetési számla   0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek 0% 0% 15%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0% 0% 15%
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények 41% 26% 56%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0% 0% 10%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5% 0% 15%
Részvények Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 12% 0% 25%
Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 12% 0% 25%
Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 8% 0% 20%
Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 10% 0% 25%
Alternatív befektetések Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei, Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, Származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei, Árupiaci befektetési jegyek
Kockázati tőkealapjegyek és egyéb alternatív befektetési stratégiát megvalósító befektetési alapok befektetési jegyei 
12% 0% 25%
Eszközösszetétel    Célérték Referenciaindex
Pénzforgalmi számla, befektetési számla 0%  
Éven belüli átlagos hátralevő futamidejű: Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek 0%  
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0%  
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 0%  
Éven túli átlagos hátralevő futamidejű: Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények 41% MAX Index
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények 0%
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek 5%
Részvények Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 12% MSCI World Index
Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 12% BUX Index
Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek 8% CECE Index
Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei 10% MSCI Emerging Index
Alternatív befektetések Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei, Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, Származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei, Árupiaci befektetési jegyek
Kockázati tőkealapjegyek és egyéb alternatív befektetési stratégiát megvalósító befektetési alapok befektetési jegyei 
12% RMAX Index

Az egyes befektetési portfóliókra vonatkozó részleteket a Pénztár Befektetési Politikája tartalmazza.

+ -

Hogyan válthat a portfoliók között?

Portfólióválasztásra az új belépőknek a belépéskor, Pénztártagjainknak pedig az előző portfólióváltásuktól számított legalább 6 hónap elteltével van lehetőségük.

  • Kérjük, mérlegelje, hogy Ön mekkora pénzügyi kockázatot hajlandó vállalni!
  • Vegye számításba, hogy várhatóan mikor fog nyugdíjba menni!
  • Ne hozzon rövid távú eredmények, tapasztalatok alapján rövid időre szóló döntéseket egy olyan hosszú távú megtakarítás esetében, mint amilyen nyugdíjpénztári tőkéje!
  • Ha Ön kockázatkerülő, és ezért hajlandó lemondani a hosszú távon magasabb, de esetleg időnként jelentősen ingadozó hozamról, és a kiegyensúlyozottabb teljesítményt részesíti előnyben, válasszon alacsony kockázatú portfóliót!
  • Ha nem aggódik a rövid távú piaci ingadozások miatt, valamint hosszú távon tervezi és ítéli meg a portfólió teljesítményét, akkor válassza a magasabb kockázattal járó, de hosszabb távon magasabb hozamot ígérő portfóliónkat!

A portfóliók közötti választási lehetőséggel nem élő Pénztártagjaink megtakarítását a Pénztár a magánnyugdíjpénztári törvénynek megfelelően az alábbiak szerint automatikusan sorolja be aszerint, hogy a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő:
kevesebb mint 5 év -> Klasszikus portfólióba
5-15 év között van  -> Kiegyensúlyozott portfólióba
15 évnél több          -> Növekedési portfólióba

A befektetési portfólió választására szolgáló adatlap letölthető.

 

        Portfólióválasztási adatlap

 

A portfólióváltás költsége az egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, maximum 2 000 Ft.
A választható portfóliós rendszer működésére vonatkozó részletes szabályokat a Pénztár Választható Portfólió Szabályzata tartalmazza. 

       Választható befektetési portfólió Szabályzat


       Bektetési politika


 

Segítségre van szüksége?
Kérjük, adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
Még 500 karaktert írhat

* Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (’Pénztár’) nevem, elektronikus levelezési címem és/vagy telefonszámom a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1395 Budapest, Pf. 415) vagy a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címre küldött levél útján.

* Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (’Pénztár’) nevem, elektronikus levelezési címem és/vagy telefonszámom a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1395 Budapest, Pf. 415) vagy a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címre küldött levél útján.

*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Köszönjük!

Üzenetét továbbítottuk az ügyfélszolgálat felé, az üzenetről szóló visszaigazolást elküldtük az Ön által megadott emailcímre.