Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbiakat!

A PRÉMIUM Pénztárcsoport (tagjai: PRÉMIUM Egészségpénztár, PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár, HORIZONT Magánnyugdíjpénztár, PRÉMIUM Pénztárszolgáltató Kft.) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A weboldalakon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a PRÉMIUM Pénztárcsoport tagjai felelősséget nem vállalnak.

A PRÉMIUM Pénztárcsoport tagjai nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

A PRÉMIUM Pénztárcsoport weboldalain elhelyezett szövegek, ábrák, letölthető dokumentumok, információk, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a PRÉMIUM Pénztárcsoport tagjai előzetes kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges bármilyen formában felhasználni, - kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket - a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.

Adatvédelmi nyilatkozat

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályok tartalmi és formai követelményeinek.

Ügyfeleink személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan megjelennek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ügyfelünk is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A PRÉMIUM Pénztárcsoport törekszik arra, hogy Ügyfelei személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve Ügyfelei rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a PRÉMIUM Pénztárcsoport, amelynek oldalát látogatja, illetve amelynek erre felhatalmazást adott. A PRÉMIUM Pénztárcsoport által üzemeltetett honlapról szolgáltatást vehet igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Prémium Pénztárcsoport nem adja tovább harmadik személynek, kivéve, ha erre Ön a cél megjelölésével felhatalmaz minket. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét ilyenkor meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email), valamint kérdését vagy véleményét. A tájékoztatás nem teljes körű. Ha további tájékoztatást szeretne kapni adatainak kezeléséről, kérjük forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló, 2011. évi CXII. törvény, illetve a PRÉMIUM Pénztárcsoportra vonatkozó speciális (ágazati) jogszabályok által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük.

A premiumpenztarak.hu vagy premiumegeszsegpenztar.hu vagy premiumnyugdijpenztar.hu vagy horizontpenztar.hu vagy horizontmagannyugdijpenztar.hu címen elérhető internet szolgáltatás bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja a fentiekben felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem értesz egyet a feltételekkel, ne nyisd meg weboldalainkat!